Momentálne realizujeme
Stengl Campus
 
Zdrojom tepla pre budovu budú vysoko účinné tepelné čerpadlá zem/voda nemeckého výrobcu DIMPLEX. Tieto tepelné čerpadlá už majú zrealizované geotermálne zemné vrty.
Geotermálne vrty, prepojenie a šachta od spoločnosti FRANK.
Správnosť návrhu a kapacity vrtov boli potvrdené zrealizovaným TRT testom.
V celej budove je navrhnutý systém aktivácie betónového jadra ISOCORE® od spoločnosti ROTH, ktorá patrí k svetovým lídrom v tejto oblasti. Vďaka tomu bude veľmi nízka požadovaná teplota média pre vykurovanie a chladenie, čo znamená veľmi vysokú účinnosť zdroja, jeho dlhú životnosť, ale aj vysoký komfort pre užívateľov budúcej budovy.